www.karpathosnews.gr

Δήμαρχος στα δικαστήρια για παράβαση καθήκοντος

Δήμαρχος διώκεται για παράβαση καθήκοντος!

Ποινικές διώξεις εις βάρος του απερχόμενου δημάρχου Καρπάθου κ. Ιωάννη Νισυρίου για αποσιώπηση λόγου εξαίρεσης κατ’ εξακολούθηση και παράβαση καθήκοντος άσκησε η Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών Ρόδου, σύμφωνα με την Δημοκρατική.

Η δικογραφία που έχει υποβληθεί στην Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου λόγω ιδιάζουσας δωσιδικίας δημάρχων ενώ ο χρόνος τέλεσης του αδικήματος προσδιορίστηκε την 1η Οκτωβρίου 2020, την 2α Δεκεμβρίου 2020 και την 9η Δεκεμβρίου 2020.
Ο κ. Νισύριος εξεταζόμενος στην προδικασία αρνήθηκε κατηγορηματικά ως παντελώς αβάσιμες, αυθαίρετες και άκρως προσβλητικές προς την προσωπικότητά του, υπό την ιδιότητα και την αφοσίωσή του στα καθήκοντα του δημάρχου Καρπάθου, το οποιοδήποτε «ενδεχόμενο» περί παράβασης καθήκοντος και παράβασης αποσιώπησης λόγου εξαίρεσης.

Τι αφορά η υπόθεση

Η υπόθεση αφορά στην διαδικασία του διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθηκών και συνεργείου του Δήμου Καρπάθου.

Ειδικότερα, ο Δήμος Καρπάθου προέβη στη διαδικασία ανοικτής δημοπρασίας, για τη στέγαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και ειδικότερα αποθήκης και συνεργείου, που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εν λόγω Τμήματος. Εξ αρχής με προηγούμενη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου τέθηκαν αναλυτικά οι προδιαγραφές των υπό τη σχετική δημοπρασία κτηριακών εγκαταστάσεων.

Επ’ αυτού αξίζει να επισημανθεί πως οι εν λόγω απαιτήσεις υπερέβαιναν σαφώς τις προδιαγραφές του κτηρίου που ήδη στεγαζόταν πλέον των δώδεκα συναπτών ετών το ανωτέρω Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου ήδη ιδιοκτησίας μιας ημεδαπής.

Ο διαγωνισμός δημοσιεύθηκε νόμιμα τρεις φορές και ήταν άγονος.

Παρότι ο Δήμος Καρπάθου είχε μισθώσει τέσσερις αποθήκες των 100 τ.μ από το επίμαχο κτιριακό συγκρότημα, εν τοις πράγμασι χρησιμοποιούσε και τις έξι αποθήκες του όλου συγκροτήματος, χωρίς να καταβάλλει, για τις επιπλέον δύο αποθήκες, επιφανείας 200 τ.μ, κάποιο επιπλέον τίμημα.

Δηλαδή το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Καρπάθου στην πράξη χρειαζόταν χώρους 600 τ.μ και όχι 400 τ.μ, τους οποίους είχε ήδη μισθώσει και είχε λήξει η διάρκειά τους.

Εάν λοιπόν υπήρχε η πρόθεση, να δοθεί προβάδισμα στο ακίνητο ιδιοκτησίας της ημεδαπής δε θα ψηφίζονταν οι όροι της α΄ διακήρυξης, στους οποίους το εν λόγω ακίνητο δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν. Επιπλέον δε οριζόταν, ότι το προσφερόμενο ακίνητο πρέπει να βρίσκεται σε ακτίνα 5 χιλιομέτρων από τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Μεγάρου του νησιού, καθώς σ’ αυτή την ακτίνα υπάρχουν δεκάδες ακίνητα τα οποία θα μπορούσαν να προσφερθούν, ανεξάρτητα από την υλικοτεχνική δομή της κατασκευής τους.

Σε σχέση με την εκτίμηση της αξίας του μισθίου του ακινήτου επισημαίνεται πως δεν καθορίσθηκε το μηνιαίο μίσθωμα, αλλά το ανώτατο όριο αυτού, σύμφωνα με την εκτίμηση και την εισήγηση του δ/ντή των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Η αρχική δημοπρασία απέβη άγονη για τρεις συνεχόμενες φορές. Η επιτακτική ανάγκη στέγασης της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος ανάγκασε να προβούν σε τροποποιήσεις της διακήρυξης, προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον απ’ τους ιδιοκτήτες ακινήτων.

Έτσι παρέμεινε η ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από το Δημαρχείο, το οποίο στην πράξη καλύπτει ολοκληρη την πρωτεύουσα του νησιού, ήτοι την περιοχή των Πηγαδίων, καθώς και τα πλησιέστερα τμήματα των οικισμών Απερίου, Μενετών και Βωλάδας, απ’ τα οποία θα μπορούσαν να προσφερθούν ακίνητα.

Η μοναδική υποψήφια είναι πράγματι συγγενής του και όπως τόνισε ο δήμαρχος ουδεμία επί της ουσίας «σύγκρουση καθηκόντων» των συμφερόντων του Δήμου, με τα συμφέροντά της υπήρξε, δεδομένου ότι:

– Στη δημοπρασία συμμετείχε μονάχα ένα πρόσωπο και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή τυχόν εύνοιά της σε σύγκρουση με τα συμφέροντα και τις επιτακτικές ανάγκες στέγασης των υπηρεσιών Περιβάλλοντος/Καθαριότητας του Δήμου Καρπάθου, αλλά και εις βάρος οπουδήποτε τρίτου μέρους, έπειτα από τρεις άκαρπες διαδικασίες δημοπρασίας με μηδενικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τις πρότυπες προδιαγραφές και προϋποθέσεις των κτηριακών απαιτήσεων του Διαγωνισμού.

– Η ιδιώτης μισθώνει τους επίμαχους χώρους στις υπηρεσίες του Δήμου Καρπάθου ΗΔΗ για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα ετών.

Τις δε αντίστοιχες Συμβάσεις τις συνήψαν και παρέτειναν τρεις προηγούμενοι δήμαρχοι, πολύ προγενέστερα από εμένα ως νυν δήμαρχος Καρπάθου.

– Το γεγονός, ότι ουδείς άλλος ιδιοκτήτης ήθελε να συμμετάσχει και να προβεί σε δαπάνες διαμόρφωσης του ακινήτου του, επ’ ουδενί δεν μπορεί να δημιουργεί την παραμικρή υπόνοια σε βάρος του ιδίως περί σύγκρουσης συμφερόντων.

– Ο Δήμος Καρπάθου χρησιμοποιούσε στο παρελθόν με την ανοχή της δύο επιπλέον αποθήκες, επιφανείας 200 τ.μ, χωρίς ποτέ να καταβάλλει επιπρόσθετο επιβαρυντικό για τον προϋπολογισμό του Δήμου μηνιαίο μίσθωμα.

Τόνισε επίσης ότι η εξ αγχιστείας συγγένειά του με την ιδιώτη ήταν γνωστή σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, πλην όμως λόγω οποιασδήποτε έλλειψης σύγκρουσης συμφερόντων, από κανένα μέλος ούτε της συμπολίτευσης, ούτε της αντιπολίτευσης θεωρήθηκε, ότι η συμμετοχή του θα μπορούσε, έστω στο ελάχιστο να επηρεάσει την έκβαση του διαγωνισμού.

Σημειώνεται τέλος ότι η επίμαχη μίσθωση λύθηκε, έγινε νέος διαγωνισμός χωρίς την συμμετοχή του δημάρχου και πάλι ως μόνη ενδιαφερόμενη παρουσιάστηκε η ίδια που προκρίθηκε εκ νέου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ

Σεισμός στην Κάρπαθο

Δίκυο Ενημέρωσης

Ο Προκόπης Παυλόπουλος στην εκδήλωση του ΣΑΚ για την ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΠΑΘΟΥ της 5ης Οκτωβρίου 1944

Δίκυο Ενημέρωσης

Ιδιωτική πρωτοβουλία από συμ-πατριώτες στο Διαφάνι της Καρπάθου